पंचस्तरीय फळबाग जंगल पाळेकर माॅडेल: लेखांक # 12

कृषी-ऋषी पद्मश्री सुभाष पाळेकर, अमरावती, महाराष्ट्र.
पंचस्तरीय फळबाग जंगल पाळेकर माॅडेल: लेखांक क्र. 12

मित्रांनो, आजपावेतो दिलेले सर्व बारा लेखांक आपण वाचले असतीलच. जर कोणता लेखांक उपलब्ध झाला नसेल तर मला माझे वरील व्हाॅट्स अॅप नं.9850352745 वर आपल्या व्हाॅट्स अॅप नंबरवरुन संदेश पाठवावा. म्हणजे मला तो लेखांक पाठविता म्हणजे फाॅरवर्ड करता येईल. आपली माॅडेल उभे करण्याची पूर्वतयारी झालेलीच असेल. नसेल तर लगेच करावी. मुख्य पाऊल म्हणजे बी किंवा रोपे हाताशी करणे. त्यासंबंधात खालील पत्यावर संपर्क करा. बी जून जुलै मध्ये लावायचे आहे व रोपे आगष्ट सप्टेंबर मध्ये व द्राक्ष छाटकलम आॅक्टोंबर मध्ये लावायचे आहे, पर्याप्त वेळ हाताशी आहे. ह्या माॅडेलमध्ये असे नियोजन केले आहे की आपण शेतात लागणारी सर्व संसाधने व घरी खाण्यासाठी लागणारे सर्व अन्नधान्य ह्या माॅडेलमध्येच सतत उपलब्ध होत राहतील. ह्या एक एकरच्या माॅडेलमध्ये मसाला पदार्थ उपलब्धीसाठी आपण एकदोन ठिकाणी एक एक रोप दालचीनी, जाळफळ, लवंग, विलायची, काळी मिरी, तमालपत्र, गोडनींब, नागेशर सुद्धा प्रयोग म्हणून लावणार आहोत.
सुभाष पाळेकर नैसर्गिक शेती तंत्राने पिकविलेले बी किंवा कंद किंवा रोपे कुठे मिळतील ?
1) गावरानी कोरडवाहू बहुवार्षिक शेवगा—  श्री.शिराक पटेल,मु.देवकलोलता.जेठपूर जि.राजकोट सौराष्ट्र गुजरात 9725771135,  श्री.जे पी कोटाडीया 9825487797 श्री.तुषारभाई पीथीया 9898142113
2) श्री.प्रकाश लहासे, गावरानी बहुवार्षिक शेवगा, स्वदेशी कापूस, मु.पो.पहूर ता.जामनेर जि.जळगांव
9423937136
3) श्री.सुनिल शिंदे शेवगा,मु.पो.बावी ता.वाशी जि.उस्मानाबाद 9623687111
4) श्री.भगवान रामराव जाधव, शेवगा,ऊस,दाळींब मु.कौडगांव ता.अंबड जि.जालना 8308677207
5) श्री.भाऊराव आसाराम चव्हाण,शेवगा मोसंबी,मु.गोला,ता.अंबड जि,जालना 9422229177
6) श्री.राजेंन्द्र अण्णाप्पा धनवडे, शेवगा,
ऊस,केळी,मु.पो.जरळी, ता.गडहिंग्लज जि.कोल्हापूर 7038227198
7) श्री.बाबासाहेब भाऊसाहेब फोपसे, शेवगा, ऊस, लसून, पपई, मु.पो.तामसवाडी ता.नेवासा जि.नगर
9404978491
8) श्री.आर.एन.महाजन, शेवगा, केळी, मु.वाडे ता.भडगांव जि.जळगांव 9422275264
9) श्री.संदीप धनगर, शेवगा,केळी, मु.चांदसनी, ता.चोपडा, जि.जळगाव 9765464343
10) श्री,मनोज काशीनाथ पाटील, शेवगा, अद्रक,खपली गहू, मु.लोणी अडावद ता.चोपडा जि.जळगांव
9423977272,  9823010521
11) श्री.महम्मद हनीफ, शेवगा,तूर, मु.अलूर ता,ऊमरगा,जि.उस्मानाबाद 9921580808-भाऊ अब्दूल
12) श्री.नानाराव लिंबाजी घुगे, शेवगा, हळद,एरंड,लसून,बंसी गहू,दाळींब,मु.पो. वासंबा, ता,जि.हिंगोली 9420885802
13) श्री.शिवराज दादासाहेब कडू, शेवगा, ऊस,गूळ,चवळी,दाळींब, मु.पो.बाभूळखेडा, ता.नेवासा, जि.नगर
7776061951
14) श्री.विलास भानुदास लबडे, शेवगा, चवळी,दाळींब मु.गोंधवणी,ता.श्रीरामपूर जि.नगर    9822499060
15) श्री.वैभव अशोक नवले, शेवगा ओडीसी, हळद,पपई,भाजीपाला, मु.पो.आढळगांव ता.श्रीगोंदा जि.नगर
8691999333
16) श्री.सुहास बाळासाहेब पवार,शेवगा, लिंबू, ऊस,दाळींब, मु.पो.विळद ता.जि.नगर  8796955862
17) श्री,अमोल सीताराम मोरे, युवराज लोंढे, शेवगा,,लिंबू, ऊस,जवस, कुळीथ, खपली गहू,दाळींब,मु.पो,भांबोरा ता.कर्जत जि.नगर 9890763455, 9763133874
18) श्री.प्रदीप पोपटराव बारवकर,शेवगा, मिरची,ऊस, दाळींब, मु.विठ्ठलवाडी देऊळगाव, ता.दौंड जि.पुणे
9665733782
19) श्री.गणेश बाळासाहेब सासवडे, शेवगा, ऊस, भाजीपाला, बंसी गहू मु.पो.पिंपळे जगताप,ता.शिरूर जि.पुणे
9923545252
20) श्री.नीतीन सावंत, शेवगा, मु.कुंडलपूर ता.तासगाव जि.सांगली 7887486673
21) श्री.अशोक भांगे, शेवगा ओडीसी,मु. शेटफळ ता.मोहोळ जि.सोलापूर 7972669277
22) श्री.महेश पवार, शेवगा ओडीसी, ऊत्पादन व निर्यात करतात, मु.पो.पवारवाडी,रावळगाव चाॅकलेट कारखाना जवळ, ता.मालेगाव जि.नाशिक 7218983431,   9764266447
23) श्री.प्रशांत पवार, शेवगा, मु.बेलकुंड ता.औसा जि.लातूर 9767836513
24) श्री.गोकूळ बाबासाहेब जाधव, शेवगा, दाळींब, मु.पो.कंडारी, ता.परांडा. जि. उस्मानाबाद 9970460143
25) श्री.ताणाजी सरगर, शेवगा दाळींब, मु.पो.बाज ता.जत जि.सांगली 9011037500
26) श्री.किशोर काळे, शेवगा वसंत जात 12 एकर उत्पादन व निर्यात करतात.
मु.पो.पिलीव, ता.माळशिरस जि.सोलापूर 9309748907
27) श्री.भरतसिंग राजपूत, शेवगा, गावरानी फाफडा मिरची, दाळींब, मु.वैंदाणे, ता.जि.नंदुरबार 7744012774
28) श्री.समाधान ठुबे, शेवगा,दाळींब, मु.पो.पिंपरखेड, ता.चाळीसगाव जि.जळगाव 9860626810
29) सौ.मनीषाताई अरुणपंत जाधव, शेवगा, चवळी, मु.पो.लांबोटा, ता.निलंगा जि.लातूर 8380080091
30) श्री.नामदेव बाबुराव घाडगे, शेवगा, दाळींब,मु.धोंडीवाडी, ता.खटाव जि.सातारा 9922417745
31) श्री.दीपक हनुमंत वाघ, शेवगा, ऊस, दाळींब, मु.पो.वाठार बुद्रुक ता.खंडाळा जि.सातारा  8530753827
32) श्री.विठ्ठलराव जाधव, शेवगा, अद्रक, मु.सावरगाव, ता.मानवत, जि.परभणी 9767977296
33) श्री.सोपान विठ्ठलराव आभाळे, शेवगा,दाळींब, मु.पो.मढी खुर्द, ता.कोपरगाव जि.नगर 9422181117
34) श्री.संदीप गाडे पाटील, शेवगा,दाळींब मु.भिंगारे ता.येवला जि.नाशिक, 9921163270,    9657150777
35) श्री.संजय सागर, शेवगा, दाळींब, मु.सागर मळा, पो,ता.आटपाडी, जि.सांगली  9420453820
36) श्री.शामराव पवार, शेवगा,ऊस, दाळींब, मु.पो.कुप्पा, ता.वडवणी, जि.बीड 9637985574, 7499092993
37) श्री.विलास नारायण भरगुडे, शेवगा,ऊस,केळी,पपई, मु.पो.पळशी ता.खंडाळा, जि.सातारा 9921580122
38) श्री.दत्ता ईंदलकर, शेवगा, मु.चव्हाणवाडी,पो.टेंभूर्णी,ता.माढा, जि.सोलापूर 9766307755
39) श्री.शहाजी पवार, शेवगा, केळी,मु.पौ पाटसावंगी, ता,भूम जि.उस्मानाबाद 7350181104
40) श्री.सुरज पंचबुध्ये, शेवगा, केळी, हळद,मु.हिवरी खेत, ता.तेल्हारा जि.अकोला 9970072962
41) श्री.दिलीप पाथरे,शेवगा, संत्रा, मु.पो.हनुमंतखेडा, ता.अचलपूर जि.9096806841
42) श्री.बाळासाहेब उभाळ, शेवगा, हळद, संत्रा, मु.पो.भिलोना,ता.अचलपूर जि.अमरावती, 9064339033
43) श्री.रविंद्र भुयार, शेवगा,हळद,अद्रक, केळी,पसर्‍या भुईमूंग, वर्षभर भाजीपाला, गावरानी मिरची ,मु.पो.येणी पांढरी ता.अचलपूर जि.अमरावती  9765034506  9766936558
44) श्री.शशीकांत निचीत, शेवगा, ऊस, भाजीपाला, मु.पौ.वडनेर खुर्द,ता.शिरूर जि.पुणे 9767352247
45) श्री.ज्ञानेश्वर जगताप,शेवगा, मु.पौ.पिंपळगाव बसवंत जि.नाशिक 9921696464    8308124719
46) श्री.सुहास दादा फुले , शेवगा,हादगा, केळी,मु.पो.मोरोची, ता.माळशिरस, जि,सोलापूर 9421029024,   8975737226
47) श्री.मधुकर पीसाळ, शेवगा वसंत, झुडुपी चवळी, मु.पो.होळ ता.बारामती, जि.पुणे, 9373589233
48) श्री.शरद शिंदे, देशी शेवगा ओडीसी, नारळ,झुडुपी चवळी, दाळींब, मु.पो.मोडनिंब, ता.माढा, जि.पुणे
9028598955
49) श्री.अनिरुद्ध पाटील, शेवगा,दाळींब, मु.पो.तारसाळी, ता.सटाणा, जि.नाशिक 9921242995
50) श्री,मच्छींद्र फडतरे, देशी शेवगा, देशी केळी मु.पो.बेलवाडी, ता.कराड जि.सातारा  9511742454