पंचस्तरीय फळबाग जंगल पाळेकर माॅडेल: लेखांक # 13

कृषी-ऋषी पद्मश्री सुभाष पाळेकर, अमरावती, महाराष्ट्र.
पंचस्तरीय फळबाग जंगल पाळेकर माॅडेल: लेखांक क्र. 13

मित्रांनो, मी आता उत्तराखंड राज्याची राजधानी डेहराडूनला आहे. आज मुख्यमंत्री, ईतर मंत्री, कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरु व शास्रज्ञ, पूर्ण राज्यातून अधिकारी व प्रत्येक विकासखंडातून निवडलेले शेतकरी ह्यांच्या सोबत माझे दिवसभर शिबीर आहे.....त्यामुळे वेळात वेळ काढून हा लेखांक नं.13 सादर करतो आहे. आज सुद्धा काही महत्वाचे पत्ते व मोबाईल नंबर देत आहे, जेणेकरुन त्यांचेकडून बी किंवा रोपे मागवता येईल. मी दिलेल्या पत्यावरील शेतकरी दिलेली नैसर्गिक पिके मागीलवर्षी करीत होते. दुष्काळामुळे आज कदाचित पिकात बदल केला असेल, तर दिलेल्या मोबाईल नंबरवर संपर्क करून खात्री करावी.
51) सचिन झाडे कमलनयन बजाज फौंडेशन वर्धा, चटणी शरबताची लाल अंबाडी, भाजीची पांढर्‍या बोंडांची अंबाडी, गावरानी वायगाव हळद,जवस, गावरानी काशी टमाटे,गावरानी गजरा तूर, झुडुपी वाल, पोपटी वाल, जांभळा वाल,गावरानी काटेरी वांगे, गावरानी बीन काट्याचे वांगे,गावरानी सुगंधी धणे,चनोली हरभरा,गावरानी वाणी ज्वारी, गावराणी रिंगणी ज्वारी...ईत्यादि बी उपलब्ध होईल.संपर्क नंबर 8805009737
52) देशी केळी व अद्रक— श्री.प्रकाश शंकर ढाणे,मु.पो.पाडळी निजाम, ता.जि.सातारा, 9665303137
53) देशी केळी व दाळींबाची सुंदर स्वादीष्ट औषधी जात गणेश—श्री.समाधान सीताराम मगर मु.पो,वासूद अकोला, सांगोला सूत गिरणीजवळ, ता,सांगोला, जि.सोलापूर 9922521627
54) गावरानी बसराई केळी,शेवगा—श्री.प्रसाद आर्वेला, मु.पोही ,ता.कळमेश्वर, जि.नागपूर 9404956466
55) देशी वसई केळी,शेवगा—श्री.राजेश मच्छले,मु.खंडाळा मुरंबी, ता,पारशिवणी,जि.नागपूर 9552637425
56) देशी केळी,हळद,ऊस—श्री.सातप्या माळी,मु.पो,ता,कागल,जि . कोल्हापूर 9404974471
57) देशी केळी,अद्रक,मिरची—श्री.आनंदराव दळवी,मु.पो.पाली खंडोबाची ता.कराड, जि.सातारा 9765382965
58) देशी केळी,पानमळा,ऊस 12 फूट पट्टा,—श्री.संतोष भगवान रेवटे, मु.पो.आर्वी,ता.कोरेगाव जि.सातारा 9021350237
59) देशी विलायची केळी,देशी केळी,शेवगा, लिंबू—श्री.रमेश महादेव बोळकोटगी, मु.पो.टाकळी,ता.जि.सातारा 9869061242
60) देशी केळी,ऊस—श्री.प्रवीण थोरात,मु.पो.कारवे ता.कराड जि.सातारा 9325398067
61) देशी केळी—श्री,महावीर पाटील,मु.पो,नरवाड ता.मिरज,जि,सांगली 9595576256
62) देशी केळी कंद उपलब्ध—श्री.महेश घुले, मु.पो.मांजरी बुद्रुक ता.हवेली,जि.पुणे,9623467646
63) देशी केळी,जी नाईन केळी,ऊस—श्री.प्रकाश जगदाळे,मु.पो.सराटी,ता. ईंदापूर जि.पुणे   9657496111
64) देशी केळी कंद उपलब्ध—श्री.मल्लीकार्जून नरोनी,मु.हत्तरसंग,कुडल संगम,ता.द.सोलापूर जि,सोलापूर
9096992846
65) देशी केळी,देशी शेवगा—श्री.मच्छींद्र फडतरे,मु.बेलवाडी,ता,कराड, जि.सातारा,  9511742454
66) देशी केळीचे कंद उपलब्धीसाठी संपर्क करा.,चंद्रशेखर काडादी मु.पो.हुलसूर ,ता.बसवकल्याण जी.बीदर कर्नाटक, मराठीतून बोला
67) देशी केळीसाठी हिंदीतून संपर्क करा—श्री.प्रसन्न मुर्ती, तुमकूर, कर्नाटक 8453620641
68) देशी केळीसाठी ईंग्रजीत संपर्क करा—श्री.सुब्रमनी रेड्डी, बंगलोर कर्नाटक,9980530197
69) देशी केळीसाठी हिंदीत संपर्क करा—श्री.विजय राम, हैदराबाद, तेलंगणा, द्वारा सुरेंद्र 9949190769
70) देशी केळीसाठी ईंग्रजीत संपर्क करा—श्री.कुरीयनजी, कोट्टायम, केरळ 9446530839
71) देशी केळीसाठी कोंकणात मराठीत संपर्क करा—श्री.प्रकाश दातार 7038293839, श्री.दत्तराव शेलार 9527402724, 9403366585, श्रीमती स्मीता दळवी 9404993416. श्री.सुरेश पवार 9145043223, श्री,प्रमोद विचारे 9167671785, श्री.सदाशीव चव्हाण सुप्रिया नर्सरी,9421016320,श्री.निलेश पेडनेकर 9421645796, श्री.अनंत सावंत 9404162541, डाॅ.मंदार गिते 9422595512,, सई निकम 8080229007, श्री,संजीव म्हात्रे
9969899085
72) जीवामृतावरील देशी केळी,करवंद व देशी नारळ—डाॅ.आनंद कोपरकर,कोपरकर नर्सरी,दापोली, जि.रत्नागिरी 9422431258, डाॅ.सुहास कोपरकर 9422431265
73) जीवामृतावरील देशी केळी,देशी नारळ,करवंद
आशिका नर्सरी,श्री.अरविंद अन्ना अमृते, दापोली, जि.रत्नागिरी 9422443740
74) केळी,दाळींब—श्री.ज्ञानेश्वर हरीश्चंद्र सुकळकर, मु.पो.तुरखेड ता.अंजनगाव सुर्जी, जी.अमरावती
9767993986
75) केळी तूर मोसंबी—श्री,रुपेश आगरकर मु.पौ,लोणी,ता.वरुड जि.अमरावती 9403882816
76) देशी केळी,शेवगा,ऊस,खपली गहू,अनेक देशी जातींचे संकलन
श्री.समीर राजाराम झांजुर्णे,मु.पो,तडवळे ता.कोरेगाव जि.सातारा 9922910326
77) केळी—अमित डेहनकर, मु.पो,तळेगाव दशसहस्र,ता.चांदूर रेल्वे जि.अमरावती 9673689161
78) केळी,अद्रक,हळद—श्री.किशोर राऊत,मु.पो,बोरगाव दोरी ता.अचलपूर जि.अमरावती 9422354930
79) केळी—श्री.शिवाजीराव देशमुख,मु.पो.बारड ता.मूदखेड जि.नांदेड 9763631122
80) केळी—श्री.विश्वेश रावेरकर, मु.पो.ता.रावेर जि.जळगाव 9881737970,  8329325774
81) केळी—श्री.हर्षल चौधरी मु.पो.आव्हाणे,ता.जि.जळगाव 7218983534
82) केळी—श्री.दीपक महाजन,मु.पो.नगरदेवळा,ता.पाचोरा ,जि,जळगाव 9975696910
83) केळी—श्री.विष्णू भिरुड मु.पो.निंभोरा, ता.रावेर जि.जळगाव 9764277708,  9975168530
84) केळी कंद उपलब्ध—श्री.विनोद बोरसे,मु.पो.पिचरडे ता.भडगांव जि.जळगाव 9272159264
85)  केळी,शेवगा—श्री.संदीप धनगर मु.पो.चांदसनी,ता.चोपडा,जि.जळगाव 9765464343
86) केळी—श्री.योगेश लोखंडे,मु.पो.अट्रावल ता.यावल जि.जळगाव 9373412818
87) केळी अद्रक—श्री.राजेश माचेवार,मु.पो.अकोली जहागीर ता.अकोट जि.अकोला 9765173815
88) देशी केळी,पपई,वर्षभर नेसर्गिक भाजीपाला—श्री.गजानन मानकर मु.दापोली, ता.देवळी,जि.वर्धा
8390087224
89) केळी कंद उपलब्ध आहेत—श्री.गंगाधर गाढवे, मु.पो,भीमा टाकळी,ता,शिरुर जि.पुणे
9673199033,   9604528858
90) केळी अद्रक—श्री.निलेश अकोटकर मु.पो.लोणी बेनोडा ता,वरुड जि,अमरावती 7721090028
91) केळी—श्री.अरुणपंत ईरवे,मु.पो,वाडेगाव ता.वरुड जि.अमरावती 7798239854
92) केळी,ऊस,हळद,संत्रा—श्री.मृदगल जायले, मु.मक्रमपूर पो.उमरा,ता,अकोट,जि.अकोला 9850630578,  7391929308
93) केळी,संत्रा—श्री.महेंद्र मिरगे, मु.पो,सौंदळा ता.तेल्हारा जि.अकोला 9822542330
94) केळी शेवगा—श्री.प्रशांत थोरात मु.पो.ता.अंजनगाव सुर्जी जि.अमरावती 9421787641
95) ऊस रसवती व गूळाचा 419—श्री.जयसिंह ज्ञानोबा फरांदे, मु.पो. आनेवाडी ता.जावळी, जि.सातारा
9922640341
96) केळी,ऊस—श्री.सतीष खुबाळकर मु.पौ.खुबाळा ता.सावनेर जि.नागपूर 9552106538
97) केळी शेवगा—श्री.महादेव माळी,मु.पो.माळी मळा,सुपने,ता.कराड जि.सातारा 7588685967
98) देशी लाल रसवंतीचा ऊस, अद्रक—श्री.अरूण माने,मु.पो.रहीमतपूर ता.कोरेगाव जि.सातारा 9860298578
99) केळी कंद उपलब्ध आहेत— श्री.अंकूश धाबेकर, मु.पो.नांदा ता.कोपरना जि.चंद्रपूर 9067526572
100) हादगा रोपे—अमर नळे,नर्सरी. मु.पो,आष्टगाव ता.राहाता जि.नगर 9822910195
 धन्यवाद