पंचस्तरीय फळबाग जंगल पाळेकर माॅडेल: लेखांक # 14

कृषी-ऋषी पद्मश्री सुभाष पाळेकर, अमरावती, महाराष्ट्र.
पंचस्तरीय फळबाग जंगल पाळेकर माॅडेल: लेखांक क्र. 14

मित्रांनो, आज उर्वरित पत्ते देत आहे,त्यात नैसर्गिक लिंबू घेणार्‍यांचे पत्ते प्राधाण्यक्रमाने देत आहे, जेणेकरुन त्यांचेशी सरळ संपर्क करुन त्यांचेकडे जाऊन पिकलेली लिंबू फळे विकत घेता येतील व लगेच मागील एका लेखांकात सांगितल्या प्रमाणे बी काढून लावता येईल. बी लावूनच लिंबुची लागवड करायची आहे, जेणेकरून झाडे दीर्घजीवी होतील व दुष्काळात टिकून राहतील.
सुभाष पाळेकर नैसर्गिक शेती तंत्राने घेत असलेल्या लिंबू उत्पादक व ईतरांचे पत्ते—
101) उत्कृष्ठ लिंबू—श्री.डाॅ.गिरीश बोरसे,जळगांव, 9823024636,  9823246246
102) लिंबू,देशी कापूस,तूर,हळद,अद्रक— श्री.अजय महादेवराव अडचुले,मु.पो,वडाळी देशमुख ता.अकोट जि.अकोला 9922682622
103) लिंबू,तूर,संत्रा—श्री.अशोक श्रीराम हरबडे, मु.पो,भंडारज ता.अंजनगाव सुर्जी,जि.अमरावती 9766464096,   7798313253
104) लींबू—श्रीमती लक्ष्मीताई दीपक कारंजकर, मु.वाडेगाव,ता.बाळापूर, जि.अकोला 8411905111
105) लिंबू,चवळी, बंसी गहू— श्री.योगेश्वर वासुदेव चवाळे, मु.सुकळी, ता.अकोट जि.अकोला 9767925578
106) लिंबू—श्री.आशिष मुकुंद वानखडे, मु.पो.ता.संग्रामपूर जि.बुलढाणा 9404469006
107) लिंबू, दाळींब—श्री.संतोष ज्ञानदेव कदम, मु.पारगाव जोगेश्वरी ता.आष्टी, जि.बीड,9423117186
108) लिंबू, दाळींब—श्री.गणेश दत्तात्रय अनभुले, मु.पो,चोराची वाडी, ता.श्रीगोंदा, जि.नगर 9271550505
109) लिंबू,वर्षभर भाजीपाला—श्री.विश्राम बापट, मु.सावंगी मकरापूर ,मार्डी रोड,ता.चांदूर रेल्वे, जि. अमरावती 8830153471
110)  लिंबू,दाळींब—श्री.वंजी पोपट पाटील, मु.पो,तांबोळे बुद्रुक ता.चाळीसगाव जि. जळगाव 9511840090,    9503477584
111) लिंबू,दाळींब—श्री.अमोल धोंडीराम केदार, मु.रायवाडी, ता.चाकूर, जि.लातूर 9763059290, 9689356087
112) लिंबू,दाळींब,मिरची—श्री.संपत  बाजीराव गुंड, मु.पो.वाघळूज, ता,आष्टी, जि.बीड  8975057272
113) लिंबू,केळी—श्री,राजेन्द्र सिंह पाटील.मु.पो.दसेगाव शिवार,पो,मेहुणबारे, ता.चाळीसगाव जि.जळगांव 9850082006
114) कोरडवाहू लिंबू—राजशेखर निंबर्गी, मु.पो.बेकनहल्ली ता.ईंडी, जि.बीजापूर कर्नाटक 8762482005
115) लिंबू—श्री.बी.एस,पाटील, मु.पो.आरण, ता.माढा, जि.सोलापूर 9011270855
116) शेवगा ओडीसी,मका—श्री.राजेंन्द्र बालपांडे, मु.पो.ता.नरखेड,जि. नागपूर 9271624352
117) गावरानी शेवगा—श्री.नेताजी आत्माराम ताजणे,  मु.पो.सालई, ता. सावनेर जि.नागपूर 9561625471
118) शेवगा 35 एकर—श्री.मंगेश प्रभाकरराव देवहाते, मु.पो,नसीतपूर ता. मोर्शी जि.अमरावती  9960236450, 9960236452
119) लष्करी वाल, दूधमोगरा वाल शेवग्यावर सोडण्यासाठी—श्री.विष्णू चरपे, मु.पो,मेनला, ता,नरखेड जि.नागपूर 9011071147
120) पानपिंप्री, लिंबू,शेवगा—श्री.रुषीकेश गुजर, मु.पो,ता.अकोट जि.अकोला, 9867992162
121) पानपिंप्री,चवळी,तूर—श्री.संजय दूवमनजी ताठे, मु.पो,ता,शहापुरा अंजनगाव सुर्जी जि.अमरावती 9225958209, 7218321733
122) पानपिंप्री,पानवेली, ऊस—श्री.मंगेश आवंडकर मु.पो,वडाळी,ता,अंजनगाव सुर्जी, जि,अमरावती 9561617263
123) शेवगा ओडीसी मोठे क्षेत्र—श्री.अनिकेत लिखार,मु.पो.शिरजगाव, ता.मोर्शी जि.अमरावती 8698989383
124) काळा गावरानी ऊस,लिंबू,देशी लसून,शेवगा—श्री,मनोहर लक्ष्मण पाटील, मु,पुरी, पो,बलवाडी, ता.रावेर जि.जळगाव 8983334210
125) गावरानी औरंगाबादी अद्रक,सुंठ निर्मिती,ऊस, बंसी गहू—श्री.मच्छींद्र फडतरे मु.पो.बेलवाडी ता.कराड जि.सातारा 9823723329
126) शेवगा, मिरची,हळद,अद्रक—श्री.दत्तात्रय साळुंखे, मु.पो,मोरावळे ता.जावळी, जि.सातारा 9404645925
127) शेवगा,ऊस,दाळींब—श्री.मिलींद सावंत, मु.सावंतवाडी, पो,उंडवाडी, ता.बारामती जि.पुणे 9011617720,  7588032570
128) शेवगा!मिरची,ऊस,दाळींब—श्री,रणधीर पाटील, मु.पो,सुंदरगव्हाण जि. नंदुरबार 7020606819, 8698212521
129) गावरानी वायगाव हळद—श्री.महेश चंद्रकांत हिवसे, मु.पो.मुरादपूर ता.समुद्रपूर जि.वर्धा  9257129125
130) गावरानी वायगांव हळद—श्री.शंकरराव घुमडे, मु.पौ.वायगाव हळद्या ता.समुद्रपूर जि.वर्धा 9689219066
131) गावरानी राजापुरी हळद, शेवगा,ऊस, बंसी गहु—श्री.नानासाहेब भीमराव पाटील मु.पो.गव्हाण ता.तासगिंव जि.सांगली   9284695969
132) गावरानी वायगाव हळद,तूर,वर्षभर भाजीपाला—श्री.नरेंद्र पुसदेकर मु.पो.नारायणपूर ता.समूद्रपूर जि.वर्धा 9923343785
133) गावरानी वायगाव हळद,गावरानी लसून,तूर, बंसी गहू—श्री.सुदाम नंदनवार, मु.पो.ता.हिंगणघाट जि.वर्धा 8888222218
134) गावरानी अंबाडी भाजीची—श्री.गणेशअप्पा रुद्रवार, मंगलमुर्तीनगर, कारेगाव रोड, परभणी,9545933327
135) काळी मिरची,वायगाव हळद,गजरा तूर—श्री,मंगेश बावने मु.पो,आर्वी फरीदपूर ता.समुद्रपूर जि.वर्धा संपर्कासाठी मोबा.9049767968
136) देशी तूर—श्री.दत्तात्रय मिरासे, मु.पो.ता.जी.यवतमाळ 9075638565
137) गावरानी मिरची—श्री.बाळासाहेब जाधव, मु.पो.शिवराई, ता.वैजापुर जि.औरंगाबाद 9421419591,  9923241664
138) देशी मिरची रेशीमपट्टा जात— श्री.अमित कोयानी, मु.पो,जाम कंडोरना, जि.राजकोट गुजरात 9925134624
139) गावरानी औरंगाबादी अद्रक— श्री.अंकूश साहेबराव म्हसके, मु.कान्हेरी, ता.फुलंब्री, जि.औरंगाबाद 9421664739
140) गावरानी धणे, हळद, बंसी गहू—श्री.चेतन पुरुषोत्तम वाभीटकर, मु.करंजी सोनाबाई, ता.राळेगाव जि.यवतमाळ, 7218567745,   9657604300
141) शेवगा,अद्रक,हळद—श्री.दादासाहेब झाडे, मु.चिंचोली, ता.सिन्नर जि.नाशिक 9881330114
142) शेवगा,बहुवार्षीक तूर,दाळींब—श्री.सुभाष विठ्ठल जाधव, मु.हवंचल,ता. दिंडोरी, जि.नाशिक 9373991112
143) शेवगा,कुळीथ,तूर, दाळींब—श्री,गणेश अप्पा चौधरी, मु.पो.वडझिरे, ता.पारनेर जि.नगर 9881365725
144) शेवगा,ऊस, दाळींब—श्री.विजय शिवाजी यादव, मु.पो,हिंगणी बेर्डी, ता.दौंड, जि.पुणे 9922672333
145) शेवगा,चवळी,दाळींब—अमृत खेडकर मु.सारदे. ता.सटाणा, जि.नाशिक 7767932277
146) शेवगा,चवळी,दाळींब—श्री.सुभाष अहेर, मु.पो.ताकनळी, ता.कोपरगाव जि.नगर 9822626251
147) शेवगा,पपई,दाळींब—गणेश सोनवणे,मु.विटाळी, पो.धानोरा,ता.नांदुरा, जि.बुलढाणा 8606533779
148) गावरानी मिरची कामखेडा जात—श्री.संजय सहदेवराव जाधव मु.पो.पट्टीवडगाव भवानवाडी, ता.अंबाजोगाई, जि.बीड 9404888812
149) नैसर्गिक पानमळा—श्री.नानासाहेब शिवाजी खोत, मु.पौ.आरग ता.मिरज,जि.सांगली 9975176199
150) कोरडवाहू लाल दाण्याच्या पौष्टीक पेरभात जाती उपलब्ध आहेत—श्रीमती नागीनबाई दामोदर कांबळे,मु.खेर्डा खुर्द ता.उदगीर जि.लातूर    7030237571 श्रीमती शारदाताई बालाजी करवंदे मु.भातखेडा ता.जि.लातूर  7775002416

     जवळपास सर्व बी उपलब्ध होईल अशी यादी आतापर्यंत दिलेली आहे. तेव्हा त्यांचेशी फोनवर संपर्क करून त्या त्या बीजधारकाची वेळ घेऊन स्वता जाऊन बी ताब्यात घ्या. भाव आपसात बोलून निश्चित करा. बी लावण्यासाठी जून जुलै महिने उपलब्ध आहेत. कंद व रोपे आगष्टचे उत्तरार्धात ते सप्टेंबरचे पुर्वार्धात लावायची आहेत. बियाच्या द्राक्षाचे छाटकलम आपण आॅक्टोंबर मध्ये लावणार आहोत. ऊस आॅक्टोंबर नोव्हेंबरमध्ये लावायचा आहे. त्याआधी ऊस लावायच्या दर सहा फुटावरील चौफुल्यांवर जून जुलै मध्ये पावसाला सुरुवात होताच बाजरा मका,चवळी मूंग ऊडीद तीळ ह्यांचे बीजमिश्रण टोकून डोबून द्या, म्हणजे ऊस लावण्याआधी एक पीक आपल्या हाती येऊन जाते व उसासाठी सुंदर बिवड तयार मिळतो, त्यामुळे उसाचे सुरुवातीची वाढ सुंदर व जोमाने होते.